Shooter Tag

Duke Nukem 64
Duke Nukem 64
9003 downs / No votes yet
Earthworm Jim
Earthworm Jim
8194 downs / No votes yet
Resident Evil 4
Resident Evil 4
8009 downs / No votes yet
Metal Slug 5
Metal Slug 5
7677 downs / No votes yet
Jet Force Gemini
Jet Force Gemini
7137 downs / No votes yet
Doom 2
Doom 2
6782 downs / No votes yet
Battle City (Japan)
Battle City (Japan)
6592 downs / No votes yet
Duck Hunt
Duck Hunt
6525 downs / No votes yet